Dədə Qorqud Parkı

Projesi tarafımızca gerçekleştirilen Dede Gorgud Meydanında 30.000 m2 beton, 30.000 m2 şap, 30.000 m2 seramik ve 15.000 m2 mermer kullanılmıştır.
Proje tamamlanma süresi 6 aydır.

Ölkə:

Müddət:

Ərazi:

Azərbaycan
6 ay
75.000 m2