[ Şirkətimiz haqqında ]

Mərmərlərə həyat veririk

Şirkətimizin Azərbaycan Respubli̇kasında həyata keçirdiyi işlər m2 çərçivəsində 4.500.000 m2 olmuşdur. Şirkət, bu işlər üçün layihələri̇n vəziyyətinə əsasən 3000 fəhlə və usta, onlarla texniki personal ilə 2009 – cu ildən etibarən 2015 – ci ilin may ayına qədər fəaliyyət göstərmi̇şdir. İşlərin icra olunması zamanı 1000 nəfərdən çox usta, onlarla teodolitçi, nivocu və prorab ( iş icraçısı ) yetişdirilmişdir.

[ strategiyamız ]

Halil İbrahim fəlsəfəsi

Bizim missiyamız davamlı olaraq yeniliklər etmək və daş və mərmər sənayesinin ön sıralarında qalmaq, zamanın sınağına tab gətirən zamansız və davamlı məhsullar yaratmaq üçün qabaqcıl texnologiya və sənətkarlıqdan istifadə etməkdir.

Missiyamız

Vizyonumuz daş və mərmər sektorunda davamlılığın önündə olmaq, ekoloji cəhətdən təmiz təcrübələrə öncülük etmək və sənayenin ətraf mühitə təsirində müsbət dəyişikliklərə təkan verməkdir.

Baxışımız

Dəyərlərimiz davamlılığı, müştəri diqqətini, innovasiyanı, əməkdaşlığı, işçilərin inkişafı və ictimaiyyətlə əlaqəni prioritetləşdirməklə yanaşı, güzəştsiz keyfiyyət və dürüstlük təmin etməkdən ibarətdir.

Dəyərlərimiz
[ +]
m2
[ +]
il təcrübə
[ +]
layihə
[ +]
referans